Projekti - Primeri dobre prakse

Vetroelektrana Malibunar

OSNOVNI PODACI

Naziv projekta

Vetroelektrana Mlibunar

Lokacija projekta

Opstina Alibunar ( leva strana drzavnog puta Beograd Vrsac)

Godina završetka

2017

Investitor

Elicio

Namena / Korisnik projekta

Proizvodnja električne energije

TEHNIČKI PODACI O OBJEKTU

Primenjeni tehnološki postupak

 

Kapacitet / Snaga (kW) instalisnog postrojenja

8 MW, snabdevanje  7200 domaćinstava

Naziv proizvođača glavne opreme/postrojenja

Senvion, 4 vetrogeneratora tipa MM 100

Primarno gorivo/energent/sirovine

vetar

Način nabavke primarnog goriva/energenta/sirovine

Obnovljivi izvor energije

Opis projekta

VE Malibunar sastoji se od četitri generatora, tipa Senvion, koji su podiguti pod stručnim nadzorom kompanije SGS, dok je elektroradove izvela domaća kompanija Elektroizgradnja.

 

VE Malibunar je priključena na distributivni sistem električne energije u novembru 2017. godine kada je počeo probni rad i proizvodnja električne energije. Probni rad je uspešno završen u 2018. godini, kada je kompanija stekla status povlašćenog proizvođača električne energije.

Vrednost investicije je 14 miliona evra, od čega je 9, 8 miliona evra  pribavljeno iz kredita UniCredit banke.

Opis ograničenja/prepreka u realizaciji projekta

 

Mogućnost multipliciranja projekta

Osim vetroparka Malibunar, kompanija Elicio je izgradila vetroelektranu Alibunar ( 42 MW), a zainteresovana je za nove investicije u Srbiji.

Doprinos smanjenju CO2

15  800 tona godišnje

KONTAKT PODACI

Ime i prezime

Danijela Isailović

Funkcija

Menadžer za korporativne komunikacije i odnose sa državnim institucijama

www

Vetroparkalibunar.rs, www.elicio.be

e-mail

danijela.isailovic@elicio.rs

Telefon/ faks

011 6600955

 

Slike: Vetroelektrana Malibunar

 

 

 

 

Vetroelektrana Alibunar

OSNOVNI PODACI

Naziv projekta

Vetroelektrana Alibunar

Lokacija projekta

Opstina Alibunar ( leva strana državnog puta Beograd Vršac)

Godina završetka

2018

Investitor

Elicio

Namena / Korisnik projekta

 

TEHNIČKI PODACI O OBJEKTU

Primenjeni tehnološki postupak

 

Kapacitet / Snaga (kW) instalisnog postrojenja

42 MW, snabdevanje 38000 domaćinstava

Naziv proizvođača glavne opreme/postrojenja

Senvion, 21 vetrogenerator tipa MM 100

Primarno gorivo/energent/sirovine

vetar

Način nabavke primarnog goriva/energenta/sirovine

Obnovljivi izvor energije

Opis projekta

VE Alibunar sastoji se od 21 turbine, transformacije 110/33kv, priključnorazvodnog postrojenja i 110 kv priključnog dalekovoda.

Pod stručnim nadzorom kompanije SGS podignuta je 21 turbina, dok je elektro radove izvela kompanija Elektroizgradnja.

Ukupna vrednost investicije je 80 miliona evra, od čega je četvrtinu uložio direktno belgijski Elicio, dok ostatak čini kredit IFC grupacije Svetske banke, kao i UniCredit banke, FMO i GGF.

Opis ograničenja/prepreka u realizaciji projekta

 

Mogućnost multipliciranja projekta

Kompanija Elicio je zainteresovana za razvoj i izgradnju novih projekata.

Doprinos smanjenju CO2

88 200 tona godišnje

KONTAKT PODACI

Ime i prezime

Danijela Isailović

Funkcija

Menadžer za korporativne komunikacije i odnose sa državnim institucijama

www

Vetroparkalibunar.rs, www.elicio.be

e-mail

danijela.isailovic@elicio.rs

Telefon/ faks

011 6600955

 

Slike: Vetroelektrana Alibunar