Kompetencije industrije Srbije

Srbija raspolaže visokim stepenom znanja i iskustva potrebnih za uspešnu valorizaciju potencijala geotermalne energije u komercijalne svrhe. Upotreba ovog vida energije zalazi duboko u istoriju, dok primena resursa na bazi novih tehnologija započinje sa prvim otkrićem geotermalnih voda u sklopu istražnog bušenja za naftu i gas na porčuju Panonskog basena. Valorizacija resursa u komercijalne svrhe zahteva multidisciplinarni pristup i uključivanje većeg broja stručnjaka/pojedinaca različitog obrazovnog profila (inženjera geologije i rudarstva, mašinstva, zaštite životne sredine ...) ali i posebno profilisanih kompanija i institucija koje mogu da realizuju najsloženije zahteve korisnika za energijom i uz poštovanje strogih zahteva u pogledu zaštite životne sredine.
 
Posmatrano po mestu deponovanja resursa u Zemljinoj kori i njegovog agregatnog stanja različite su metode istraživanja i eksploatacije kao i kvalit opreme i tehnička rešenja nadzemnih instalacija.
 
Srbija raspolaže organizacijama koje su se dokazale, ne samo u geološkim istraživanjima resursa u zemlji, već i u inostranstvu. Iste organizacije nude kompletna rešenja od pripreme dokumentacije, ishodovanja potrebnih dozvola, odobrenja i saglasnosti, izrade potrebnih studija, izveštaja i elaborata, izvođenja terenskih radova i istražnog bušenja, overa rezervi resursa i ishodovanja odobrenja za eksploataciju, pa sve do projektovanja nadzemnih i podzemnih istalacija i demenzionisanja sistema prema potrebama krajnjeg korisnika. Srpska industrija u stanju je da realizuje detaljna i primenjena geološka istraživanja upotrebom najmodernijih geoloških i geofizičkih metoda i istražnog bušenja do dubina od preko 5 hiljada metara. Nadzemne istalacije, upravljačke sisteme i drugu prateću opremu u mogućnosti je da proizvede i implemetira domaća privreda (metalni kompleks, elektromašinogradnja, IT sekotr) po principu „ključ u ruke“.
 
Skraćenu listu kompentencija srpske privrede čine sledeće polsovne aktivnosti:
 • Izvođenje istraživanja primenom geoloških, geofizičkih i hidrogeoloških metoda istraživanja, izrada projekata geoloških istraživanja, elaborata o resursima i rezervama geotermalne energije, izrada izveštaja o rezultatima geoloških istraživanja, izveštaja o geotermalnim resursima, stručnog nadzora.
 • Razvrstavanje resursa i rezervi geotermalnih resursa.
 • Procena mogućnosti i izvodljivosti eksploatacije i nivoa ekonomske opravdanosti i rentabilnosti eksploatacije geotermalnog resursa.
 • Definisanje količina, kvaliteta i temperature geotermalnog resursa, uslovima korišćenja i zaštite životne sredine.
 • Usluga bušenja i izrada eksploatacionih bušotina.
 • Uslužno bušenje istražnih i eksploatacionih bunara i sondi, definisanje uslova sanitarne zaštite izvorišta i zaštite životne sredine.
 • Tehnička kontrola projekta i stručni nadzor nad izvedenim radovima.
 • Laboratorijska ispitivanja uzoraka stena i vode i izrada izveštaja o rezulatima ispitivanja.
 • Izrada investicone i tehničke dokumentacije za eksploataciju.
 • Ugradnja opreme za eksploatciju (opremanje bušotina, bunara i sondi).
 • Projektovanje, izgradnja i montaža termotehničke opreme.
 • Monitoring korišćnja geotermalnog resusra.