Projekti - Primeri dobre prakse

Izgradnja fabrike za proizvodnju peleta „Sparrow“ doo
OSNOVNI PODACI
Naziv projekta
„Sparrow“ doo
Lokacija projekta
Marina Marinovića 1, Varvarin, Srbija
Godina završetka
2014
Investitor
Privatno vlasništvo
Namena / Korisnik projekta
Proizvodnja drvnog peleta
TEHNIČKI PODACI O OBJEKTU
Primenjeni tehnološki postupak
Prerada drveta radi izrade finalnog proizvoda drvni pelet. Za preradu se koristi produženi drvni ogrev prve klase, koji se kroz nekoliko faza okorava, potom melje na nivo sečke od 3cm prečnika, potom skladišti u posebne bunkere radi automatskog mešanja tvrdih lišćara i četinara, koji se potom suše dodatno sitne kroz suvi i vlažni mlin. Posle toga se vrši separacija materijala na konačnu dimenziju koju zahteva proces peletiranja na presama. Nakon peletiranja materijal se hladi a potom pakuje u vreće za krajnje kupce. Pakovanje može biti nosivosti od 15kg za kućnu upotrebu ili od 1.000kg radi industrijske upotrebe.
Kapacitet / Snaga (kW) instalisnog postrojenja
2,5 MWh
Naziv proizvođača glavne opreme/postrojenja
Costruzioni Nazzareno srl
Primarno gorivo/energent/sirovine
Biomasa (drvna sečka)
Način nabavke primarnog goriva/energenta/sirovine
JP Srbijašume (godišnja ugovorena dinamika povlačenja)
Opis projekta
Fabrika „Sparrow“ je instalirana i puštena u probni rad u poslednjem kvartalu 2014. godine, a redovna proizvodnja je započeta u maju 2015. godine. Sva oprema je nabavljena u saradnji sa kompanijom za konstrukciju i instalaciju iz Italije, koja je godinama prisutna na projektima na Balkanu, pod nazivom „Costruzioni Nazzareno“ srl. Oprema je delimično dopunjena kroz dodatnu nabavku opreme u periodu 2014-2016. godine radi optimizacije postupka i kapaciteta proizvodnje koji je u 2018.godini na nivou rada od 160t na dan (prosek), tj. oko 50.000t za godinu dana. Takođe u toku 2015.godine (prvi kvartal) naša fabrika je sertifikovana od strane međunarodne organizacije za sertifikaciju kvaliteta peleta sa sedištem u Briselu, pod nazivom „EN plus“. Jedina smo fabrika u Srbiji koja poseduje najviši međunarodni standard kvaliteta za proizvodnju „ENplus A1“. 
Opis ograničenja/prepreka u realizaciji projekta
Lokacija (naseljeno mesto) je osnovna prepraka u funkcionisanju i instalaciji same fabrike. Iako je fabrika podignuta na mestu bivšeg državnog preduzeća (u samom mestu Varvarin) dosta je bilo birokratskih prepreka da bi se obezbedio normalan rad fabrike, a mnoge i dalje postoje. Takođe, dosta je novca uloženo u očuvanje životne sredine i zaštitu stanovništva od buke. U takvim uslovima fabrika ne može da ostvaruje totalan instaliran kapacitet rada, već mora da prilagođava radno vreme prerade materijala zakonskim ograničenjima. Lokalna zajednica nije ništa učinila kako bi pospešila razvoj projekta, naprotiv. Uprkos našim brojnim molbama da se obezbede infraskturni uslovi za rad (nedovoljna instalisana snaga elektro mreže, nedostatak hidranta na jednoj od kritičnih pozicija, nesređen kanalizacioni odvod koji prolazi ispod placa fabrike i dr.) mi i dalje zavisimo od naše ažurnosti i kreativnosti. Fabrika nema podršku lokalnih vlasti i prepuštena je sama sebi. Jedini razlog zašto postojimo, radimo i ostvarujemo najbolji kvalitet konačnog proizvoda u zemlji i šire je isključivo sposobnost zaposlenih koji vode fabriku i izvršilaca koji sprovode zamisli rukovodilaca.
Mogućnost multipliciranja projekta
Postoji
Doprinos smanjenju CO2
Značajan (prerada i proizvodnja 100% biomase)
KONTAKT PODACI
Ime i prezime
Igor Milekić
Funkcija
Direktor društva
www
Sparrow.rs
e-mail
Telefon/ faks
011/2920500
 
Slike : Fabrika „Sparrow“
 
 
Izgradnja nove kotlarnice u fabrici Victoriaoil a.d. u Šidu
OSNOVNI PODACI
Naziv projekta
Izgradnja nove kotlarnice
Lokacija projekta
FABRIKA VICTORIAOIL A.D. ŠID
Godina završetka
2013.
Investitor
VICTORIAOIL A.D.
Namena / Korisnik projekta
Proizvodnja tehnološke vodene pare/pogoni fabrike victoriaoil za proizvodnju sirovog i rafinisanog ulja
TEHNIČKI PODACI O OBJEKTU
Primenjeni tehnološki postupak
 
Kapacitet / Snaga (kW) instalisnog postrojenja
max. trajni kapacitet: 24 t/h suvozasićene vodene pare 12 bara nadpritiska / 16 250 kwth
Naziv proizvođača glavne opreme/postrojenja
Vyncke
Primarno gorivo/energent/sirovine
Ljuska suncokreta
Način nabavke primarnog goriva/energenta/sirovine
 
Opis projekta
Izgradnja nove kotlarnice na ljusku suncokreta. Pored ugradnje parnog kotla projekat obuhvata ugradnju: elektrostatičkog filtera, dimnjaka,sistema pneumotransporta ljuske suncokreta, dnevne ćelije za skladištenje ljuske suncokreta, sistema lančastih transportera za hranjenje kotla gorivom, sistema lančastih transportera za evakuaciju pepela kao i povezivanje cevovodima između pojedinih delova sistema. Pored opreme projekat obuhvata i izgradnju novog objekta ( kotlarnice) sa svim potrebnim infrastrukturnim priključcima.
Opis ograničenja/prepreka u realizaciji projekta
Tehnička dokumentacija koja je prvobitno dostavljena nije bila kompletna tako da Imenovano telo nije moglo da izvrši ocenjivanje usaglašenosti u prvi mah.
Mogućnost multipliciranja projekta
Na svaku uljaru koja dominantno prerađuje suncokret
Doprinos smanjenju CO2
Emisija gasova: koncentracija gasova  CO, NOx i SO2 ( meri se dva puta godišnje) je ispod granične dozvoljene vrednosti za ovu vrstu postrojenje
KONTAKT PODACI
Ime i prezime
Aleksandar Radojević
Funkcija
Rukovodilac RJ Održavanje i energetika
www
www.victoriaoil.rs
e-mail
aleksandar.radojevic@victoriagroup.rs
Telefon/ faks
063/105 16 72 ; +381 22 712 802
 
 
Rekonstrukcija kotlarnice na pelet u JKP Vodovod i kanalizacija na Dorćolu
OSNOVNI PODACI
Naziv projekta
Rekonstukcija kotlarnice na biomasu-pelet
Lokacija projekta
Beograd
Godina završetka
2016
Investitor
JKP Vodovod i kanalizacija
Namena / Korisnik projekta
JKP Vodovod i kanalizacija
TEHNIČKI PODACI O OBJEKTU
Primenjeni tehnološki postupak
Konverzija energenta za loženje sa lož ulja na drvni pelet
Kapacitet / Snaga (kW) instalisnog postrojenja
2 x P4 100 kW
Naziv proizvođača glavne opreme/postrojenja
Flöring Austrija
Primarno gorivo/energent/sirovine
drvni pelet klase A1
Način nabavke primarnog goriva/energenta/sirovine
nabavka u džakovima težine 15 kg
Opis projekta
Rekonstrukcija postojeće kotlarnice na lož ulje snage 254  kW, demontaža postojeće opreme, montaža kotla na drvnu biomasu-pelet snage 2 x100 kW , skladišnog sistema za pelet, skladišta za pelet, akumulatora toplote 2200 l, ekspanzione posude, cevovoda, novog inoh dimnjaka prečnika 200mm i visine 8 m, armature, merno sigurnosne opreme, pumpi i sl. Zagrevna površina objekta 1200 m2.
Opis ograničenja/prepreka u realizaciji projekta
Nema
Mogućnost multipliciranja projekta
Da
Doprinos smanjenju CO2
Da-neutralno sagorevanje CO2
KONTAKT PODACI
Ime i prezime
Olgica Živić
Funkcija
direktor
www
www.biomasa-grupa.com
e-mail
office@biomasa-grupa.com
Telefon/ faks
Tel+ 381 11 283 60 49 Fax+ 381 11 2836147
 
Slike: Kotlarnica na pelet u JKP Vodovod i kanalizacija na Dorćolu
Rekonstrukcija kotlarnice na pelet u Gradskoj upravi Smederevo
OSNOVNI PODACI
Naziv projekta
Rekonstukcija kotlarnice na biomasu-pelet
Lokacija projekta
Smederevo
Godina završetka
2016
Investitor
Gradska uprava Smederevo
Namena / Korisnik projekta
Gradska uprava Smederevo
TEHNIČKI PODACI O OBJEKTU
Primenjeni tehnološki postupak
Konverzija energenta za loženje sa lož ulja na drvni pelet
Kapacitet / Snaga (kW) instalisnog postrojenja
Turbomat 500 kW
Naziv proizvođača glavne opreme/postrojenja
Flöring Austrija
Primarno gorivo/energent/sirovine
drvni pelet svih klasa kvaliteta
Način nabavke primarnog goriva/energenta/sirovine
nabavka u džakovima težine 15 kg
Opis projekta
Rekonstrukcija postojeće kotlarnice na lož ulje snage 2 x1000  kW, demontaža postojeće opreme, montaža kotla na drvnu biomasu-pelet snage 500 kW , skladišnog sistema za pelet, skladišta za pelet, akumulatora toplote 6000 l, diktir sistema, cevovoda, novog inox dimnjaka prečnika 350 mm i visine 18,5 m, armature, merno sigurnosne opreme,pumpi i sl. Zagrevna površina objekta 5415 m2.
Opis ograničenja/prepreka u realizaciji projekta
Nema
Mogućnost multipliciranja projekta
Da
Doprinos smanjenju CO2
Da-neutralno sagorevanje CO2
KONTAKT PODACI
Ime i prezime
Olgica Živić
Funkcija
direktor
www
www.biomasa-grupa.com
e-mail
office@biomasa-grupa.com
Telefon/ faks
Tel+ 381 11 283 60 49 Fax+ 381 11 2836147
 
Slike: Kotlarnice na pelet u Gradskoj upravi Smederevo
 
Rekonstrukcija kotlarnice na drvnu sečku u JKP Vodovod i kanalizacija na Karaburmi
OSNOVNI PODACI
Naziv projekta
Rekonstukcija kotlarnice na biomasu-drvnu sečku
Lokacija projekta
Beograd
Godina završetka
2015
Investitor
JKP Vodovod i kanalizacija
Namena / Korisnik projekta
JKP Vodovod i kanalizacija
TEHNIČKI PODACI O OBJEKTU
Primenjeni tehnološki postupak
Konverzija energenta za loženje sa uglja na drvnu sečku
Kapacitet / Snaga (kW) instalisnog postrojenja
Turbomat 320 kW
Naziv proizvođača glavne opreme/postrojenja
Flöring Austrija
Primarno gorivo/energent/sirovine
drvna sečka G50/W30
Način nabavke primarnog goriva/energenta/sirovine
šleper zapremine 92 m3
Opis projekta
Rekonstrukcija postojeće kotlarnice na ugalj,  demontaža postojeće opreme, montaža kotla na drvnu biomasu-sečku snage 320 kW , elevatora, dozirnog sistema za kotao, skladišta za sečku dimenzija 5m x 5m visine 6 m, akumulatora toplote 2x5000 l, ekspanzione posude, cevovoda, dimnjače, armature, merno sigurnosne opreme, pumpi i sl. Zagrevna površina objekta 3150 m2.
Opis ograničenja/prepreka u realizaciji projekta
Nema
Mogućnost multipliciranja projekta
Da
Doprinos smanjenju CO2
Da-neutralno sagorevanje CO2
KONTAKT PODACI
Ime i prezime
Olgica Živić
Funkcija
direktor
www
www.biomasa-grupa.com
e-mail
office@biomasa-grupa.com
Telefon/ faks
Tel+ 381 11 283 60 49 Fax+ 381 11 2836147
 
Slike: Kotlarnica na drvnu sečku u JKP Vodovod i kanalizacija na Karaburmi