Kompetencije industrije Srbije

Zahvaljujući dugoj tradiciji korišćenja čvrste biomase, više decenijskom iskustvu u proizvodnji peći i kotlova na čvrsta goriva i kotinuiranom razvoju, srpske kompanije odlikuje visoko efikasna tehnologija, u svim kategorijama. Na primer, nude se moderne peći za zagrevanje manjih stabenih jedinica ili za grejanje sanitarne vode, postrojenja za grejanje porodičnih kuća kao i kotlovi za biomasu u kontinualnom snadbevanju toplotnom energijom industrijskih procesa ili pak u sistemima za centralizovano snanbdevanje toplotnom energijom.
 
Moderne peći na pelet, briket ili ogrevno drvo srpskih proizvođača, odlikuje efikasna tehnologija sagorevanja sa niskom emisijom gasova, lako upravljnje i mogućnost programinranja procesa sagorevanja/zagrevanja, kao i moderan izgled. Kao rezultat svega toga Srbija je lider u proizvodnji kotlova i peći na bimasu u JI Evropi. 
 
Proizvode srpske industrije kotolva i peći moguće je naći na tržištima širom Evrope, a inžinjering kompanije dokazale su se i na projektima van granica Evrope. Većina proizvođača kotlova na biomasu poseduje i CE-znak kao garanciju kvalteta koji zadovoljava i probirljivo evropsko tržište.
 
Kada su počela da se grade prva biogasna postrojenja nije bilo mnogo kompanija u Srbiji koje su poznavale tu tehnologiju. Razvojem ove oblasti ima sve više firmi koje pored izrade tehničke dokumentacije i građevinsko-monterskih radova, već rukovode celim projektom izgradnje biogasnih postrojenja. Takođe sve više je i proizvođača pojedinih delova opreme koja se koristi u ovoj oblasti. Međutim, ključni elementi poput generatora i upravljačkih jedinica se još uvek uvoze.
 
U Srbiji ima više kompanija koje mogu da proizvode biogoriva, kao i dovoljno sirovine za dostizanje nacionalnog cilja za 2020. godinu. Međutim, tek kada se usvoje podzakonska akta kojima će se bliže propisati obaveze i sistemi verifikacije ispunjenosti kriterijuma održivosti kod biogoriva moći će da se jasnije ocene pravi potencijali privrede Srbije u ovoj oblasti.