Standardi i laboratorije

Standardi iz oblasti sunčeve energije bave se terminologijom, opštim zahtevima, karakteristikama, metodama ispitivanja, vrednovanjem usaglašenosti, sertifikacijom i označavanjem sistema za grejanje na sunčevu energiju i njegovim komponentama.

Terminologija:

SRPS EN ISO 9488:2013[1] - Sunčeva energija – Rečnik (Solar energy - Vocabulary (ISO 9488:1999)) Standard definiše osnovne termine koji se odnose na sunčevu energiju

Komponente i materijali prijemnika:

SRPS EN ISO 22975-1:2017[2] - Sunčeva energija – Komponente i materijali prijemnika – Deo 1: Vakuumirane cevi – Trajnost i performanse (Solar energy - Collector components and materials - Part 1: Evacuated tubes - Durability and performance (ISO 22975-1:2016))

Standardom se utvrđuju definicije i metode ispitivanja za materijale, kao i trajnost i performanse vakuumiranih cevi.

SRPS EN ISO 22975-2:2017[3] - Sunčeva energija – Komponente i materijali prijemnika – Deo 2: Toplotne cevi za toplotnu primenu sunčeve energije – Trajnost i performance (Solar energy - Collector components and materials - Part 2: Heat-pipes for solar thermal application - Durability and performance (ISO 22975-2:2016))

Satndardom se utvrđuju definicije i metode ispitivanja trajnosti i performansi toplotnih cevi za toplotnu primenu sunčeve energije.

SRPS EN ISO 22975-3:2015[4] - Sunčeva energija – Komponente i materijali prijemnika – Deo 3: Apsorpciona trajnost površine (Solar energy - Collector components and materials - Part 3: Absorber surface durability (ISO 22975-3:2014))

Standardom se utvrđuje način određivanja dugoročnog ponašanja i radnog veka selektivnih solarnih apsorbera za upotrebu kod ventiliranih prijemnika sunčeve energije sa ravnom pločom, u uslovima tipičnim za solarne sisteme za toplu vodu za domaćinstva ili kombinovane sisteme.

Toplotni sistemi i komponente za korišćenje sunčeve energije:

SRPS EN 12975-1:2013[5] - Toplotni sistemi i komponente za korišćenje sunčeve energije – Prijemnici sunčeve energije – Deo 1: Opšti zahtevi (Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 1: General requirements)

Satndardom seutvrđuju zahtevi trajnosti (uključujući i mehaničku čvrstoću), pouzdanosti i bezbednosti prijemnika sunčeve energije za grejanje tečnosti.

SRPS EN 12976-1:2017[6] - Toplotni sistemi i komponente za korišćenje sunčeve energije – Fabrički proizvedeni sistemi – Deo 1: Opšti zahtevi (Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements)

Satndardom se utvrđuju zahtevi za trajnost, pouzdanost i bezbednost fabrički proizvedenih toplotnih sistema za korišćenje sunčeve energije.

SRPS EN 12977-1:2018[7] - Toplotni sistemi i komponente za korišćenje sunčeve energije – Sistemi izrađeni po zahtevima korisnika – Deo 1: Opšti zahtevi za grejače vode i kombinovane sisteme koji koriste sunčevu energiju (Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems)

Satndardom se utvrđuju opšti zahtevi za toplotne sisteme za grejanje – za grejače vode i kombinovane sisteme.

Metode ispitivanja toplotnih sistema i komponenata za korišćenje sunčeve energije:

SRPS EN 12976-2:2017[8] - Toplotni sistemi i komponente za korišćenje sunčeve energije – Fabrički proizvedeni sistemi – Deo 2: Metode ispitivanja (Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test methods)

Standardom se utvrđuju metode ispitivanja za validaciju zahteva fabrički proizvedenih toplotnih sistema za grejanje koji su utvrđeni u EN 12976-1.

SRPS EN 12977-2:2018[9] - Toplotni sistemi i komponente za korišćenje sunčeve energije – Sistemi izrađeni po zahtevima korisnika – Deo 2: Metode ispitivanja grejača vode i kombinovanih sistema koji koriste sunčevu energiju (Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems)

Standardom se utvrđuju zahtevi za trajnost, pouzdanost i bezbednost malih i velikih izvedenih sistema za grejanje i hlađenje na sunčevu energiju sa tečnim medijumom za prenos toplote za stambene zgrade i slične primene, i daju se metode ispitivanja za verifikaciju zahteva utvrđenih u EN 12977-1.

SRPS EN 12977-3:2018[10] - Toplotni sistemi i komponente za korišćenje sunčeve energije – Sistemi izrađeni po zahtevima korisnika – Deo 3: Metode ispitivanja osobina skladišnika grejača vode koji koriste sunčevu energiju (Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores)

Standardom se utvrđuju metode ispitivanja osobina karakterističnih za skladišnike sunčevih grejača vode namenjenih za male izvedene sisteme koji su utvrđeni u EN 12977-1.

SRPS EN 12977-4:2013[11] - Toplotni sistemi i komponente za korišćenje sunčeve energije – Sistemi izrađeni po zahtevima korisnika – Deo 4: Metode ispitivanja osobina skladišnika vode za kombinovane sisteme (Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores)

Standardom se utvrđuju metode ispitivanja osobina karakterističnih za skladišnike namenjene za korišćenje u malim izvedenim sistemima koji su utvrđeni u EN 12977-1.

SRPS EN 12977-5:2018[12] - Toplotni sistemi i komponente za korišćenje sunčeve energije – Sistemi izrađeni po zahtevima korisnika – Deo 5: Metode ispitivanja osobina opreme za upravljanje (Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment)

Standardom se utvrđuju metode ispitivanja osobina opreme za upravljanje i daju se zahtevi za tačnost, trajnost i pouzdanost opreme za upravljanje.

SRPS EN ISO 9806:2018[13] - Sunčeva energija – Prijemnici sunčeve energije za grejanje – Metode ispitivanja (Solar energy - Solar thermal collectors - Test methods (ISO 9806:2017))

Standardom se utvrđuju metode ispitivanja za ocenjivanje trajnosti, pouzdanosti i bezbednosti prijemnika sunčeve energije za grejanje tečnosti.

Kompletna lista SRPS standarda[14] iz oblasti sunčeve energije kao i pratećih standarda za opremi i instalacije u finkciji potoršača sunčeve energije dostupna je na sajtu Instituta za standardizaciju Srbije. Listu čine 13 važeća standarda iz uže oblasti sunčeve energije, 76 prateća-kompatibilna satandarda, 3 standarda koja su u fazi pripreme i 20 povučena standarda.