Kompanije

Adresa:
Kneza Višeslava 70A, 11030 Beograd, Srbija

Kontakt:
T: +381 (11) 25 46 423
E:radomir.radisa@li.rs

Web:
www.li.rs

Proizvodni program/oblast rada
Projektovanje i izgradnja malih hidroelektrana
Pribavljanje svih potrebnih dozvola za izgradnju male hidroelektrane
Projektovanje, proizvodnja i montaža elektro i mašinske opreme za male hidroelektrane
Puštanje u rad malih hidroelektrana
Održavanje i servis malih hidroelektrana
Automatizacija
Turbine (Fransisova, Kaplanova, Peltonova)

Adresa:
Crvenog barjaka bb, 34000 Kragujevac, Srbija.

Kontakt:
T: + 381 34 337 066
E: bojan.milovanovic@astraenergy.rs

Web:
www.wwing.rs

Proizvodni program/oblast rada
Projektovanje:
Privredno društvo W&W Inženjering za potrebe investitora pre ili tokom izgradnje vrši izradu:
preliminarnog koncepta male hidroelektrane na određenom delu vodotoka
proveru pravne i planske izvodljivosti izgradnje potencijalne hidroelektrane
hidroloških podloga
geodetskih podloga
idejnog rešenje
generalnog projekta
predhodne studije opravdanosti
projekta za građevinsku dozvolu
projekta za izvođenje radova
projekta izvedenog stanja
Izgradnja:
Privredno društvo W&W Inženjering nudi i izgradnju malih hidroelektrana po principu KLjUČ U RUKE što podrazumeva:
izvođenje svih hidrograđevinskih radova i to
izgradnja vodozahvata i brana do visine 30 metara
postavljanje cevovoda pod pritiskom
izgradnja Mašinske zgrade za smestaj opreme
izradu specifikacije i nabavku kompletne
hidromasinske opreme – turbine, generatori
elektro opreme - trafo, srednje naponsko postrojenje, ormani upravljanja, programi upravljanja
mašinskih delova - račve, ustave, rešteke, čistilice, kranovi, rasteretni i vazdušni ventili

Adresa:
Braće Ribnikar 8, 21000 Novi Sad, Srbija

Kontakt:
T: + 381 11 26 47 127;+ 381 11 266 15 48
E: office@hpc.co.rs

Web:
www.hpc.co.rs

Proizvodni program/oblast rada
KONSALTING ZA HIDROENERGETSKE OBJEKTE
Stručno tehnička pomoć:
analizama hidroenergetskog potencijala vodotoka i izboru lokacije
izboru optimalnog tehničkog rešenja
KONSALTING ZA ŽIVOTNU SREDINU
Zahtevi za odlučivanje o potrebi procene uticaja
Zahtevi za određivanje obima i sadržaja
Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja
PROJEKTOVANjE HIDROENERGETSKIH OBJEKATA
Generalni projekti
Prethodne studije opravdanosti
Idejna rešenja
Programi istražnih terenskih radova
Idejni projekti
Studije opravdanosti
Projekti za građevinsku dozvolu
Projekti za izvođenje
Projekti izvedenog objekta
Projekti revitalizacije i rekonstrukcije postojećih elektrana
Studije uticaja na životnu sredinu
REVIZIJE I TEHNIČKE KONTROLE
Revizija projektne dokumentacije
Tehnička kontrola projektne dokumentacije
TENDERI
Izrada tenderske dokumentacije
Izrada tehničkih uslova i tehničkih specifikacija

Adresa:
Jurija Gagarina 13, 11070 Novi Beograd, Srbija

Kontakt:
T: +381 11 311 02 33
E: office@hidrotan.co.rs

Web:
www.hidrotan.co.rs

Proizvodni program/oblast rada
Projektovanje, Izgradnja mali hidroelektrana po principu ključ u ruke

Adresa:
Bulevar Tanaska Rajića br. 3, 32000 Čačak, Srbija

Kontakt:
T: +381 32 341 744; 344 175
E: agbdjokovic@gmail.com

Web:
www.agbdjokovic.com

Proizvodni program/oblast rada
Projektovanje i izrada projekata:
Izrada idejnog rešenja
Izrada situacionog plana
Izrada glavnog projekta
Izrada projekta geodetskog obeležavanja
Izrada projekta obeležavanja ogledala brane
Izrada protivpožarnog projekta
Izrada projekta električnih instalacija
Izrada projekta energetske efikasnosti
Izrada projekta mašinskih instalacija
Izrada projekata platoa i iskopa

Adresa:
Slobodana Jovića 37, 11222 Beograd, Srbija

Kontakt:
T:+381 64 3970 033
E: info@greenelectric.rs

Web:
www.greenelectric.rs

Proizvodni program/oblast rada
Projektovanje

Adresa:
Ulcinjska 10, 18000 Niš, Srbija

Kontakt:
T: +381 18 576 922
E: office@kopring.rs

Web:
www.kopring.rs

Proizvodni program/oblast rada
Konsalting u oblasti obnovljivih izvora energije – mini hidro elektrana,Projektovanje