Kompanije

Adresa:
Rovinjska 12, 11050 Beograd, Srbija

Kontakt:
T: +381 11 288 99 66; +381 11 288 05 06
E: office@gzs.gov.rs

Web:
www.gzs.gov.rs

Proizvodni program/oblast rada
Zavod obavlja osnovna geološka istraživanja i druga geološka istraživanja, kao i poslove primenjenih geoloških istraživanja od važnosti za Republiku Srbiju. Pored toga obavlja i sledeće delatnosti:

 • Izrada katastara svih pojava termalnih i termomineralnih voda sa fizičko-hemijskim, geološkim i hidrogeološkim elementima.
 • Izrada osnovnih hidrogeoloških karata, termalnih i termomineralnih voda različitih razmera.
 • Istraživanje podzemnih, mineralnih, termomineralnih i termalnih voda.
 • Učešće u pripremi izveštaja i informacija iz oblasti o količinama i kvalitetu svih podzemnih voda.
 • Vođenje katastra podzemnih voda.
 • Vršenje radova istražnog bušenja na terenu.
 • Kompresiranje i air-liftovanje.
 • Vršenje crpljenja i air-liftovanja.
 • Pripremu konstrukcije bušotina.
 • Ispiranje objekata na kojima se vrše istražni radovi.
 • Pripremu mehanizacije i remont bušaćih garnitura.

Adresa:
Put Šajkaškog odreda 9, 21 000 Novi Sad, Srbija.

Kontakt:
T: +381 21 481 6112

Web:
www.naftagas-nfs.rs

Proizvodni program/oblast rada
Sveobuhvatna usluga servisa kompanijama koje se bave istraživanjem i proizvodnjom geotermalne energije, što obuhvata bušenje kanala bušotine, bušenje, opremanje i servisiranje hidrotermalnih bušotina i bunara, izvođenje remont radova i servisiranja, izvođenje servisnih radova i sprovođenje geofizičkih ispitivanja u okviru geoloških istraživanja.

Adresa:
Narodnog fronta 12, 21102 Novi Sad,, Srbija

Kontakt:
T: +381 21 481 11 11
E: ngs.ntc@nis.eu

Web:
https://www.nis.eu/lat/o-nama/delatnosti/naucno-tehnoloski-centar

Proizvodni program/oblast rada
Priprema i projektovanje geološko-istražnih radova i proračun rezervi, obrada seizmičkih podataka, razrada baze podataka i aplikativnih softvera, izrada modela, nadzor nad geološko-istražnim radovima, monitoring razrade i projektovanja izgradnje objekata infrastrukture i uređenja bušotina, nadzor nad izgradnjom zgrada, postrojenja, objekata infrastrukture.
Laboratorijska ispitaivanja stena i fluida.

Adresa:
Vardarska 14, 11000 Belgrade, Srbija

Kontakt:
T: +381 11 7839 475
E: office@gecoinzenjering.co.rs

Web:
www.gecoinzenjering.co.rs

Proizvodni program/oblast rada
Uslug konsultacija iz oblasti geotermalne energije, izrada projektne dokumentacije, izveštaja, elaborata i studija. Usluge izrade geo-sondi uz opremanje istih, optimizacije sistema sondi, tehnička kontrola, stručni nadzor, monitorin eksploatacije resursa.

Adresa:
Braće Jerković 185a, 11000 Belgrade, Srbija

Kontakt:
T: +381 11 39 61 808
E: beoq@eunet.rs

Web:
www.geoinzenjering.com

Proizvodni program/oblast rada
Izrada projekata primenjenih hidrogeoloških istraživanja i elaborata o rezervama podzemnih voda, sa njihovom klasifikacijom i kategorizacijom, bušenje bunara za individualno i organizovano vodosnabdevanje, održavanje postojećih bunara, izrada Studija procene uticaja na životnu sredinu, izrada Projekata izrade i opremanja vodozahvatnih objekata, projekata za dobijanje građevinske dozvole i projekata za izvođenje radova za buduće vodozahvatne objekte.

Adresa:
Save Kovačevića 63, 11309 Belgrade-Leštane Srbija

Kontakt:
T:+381 (0)11 8035-611
E: hidrogeocentar@yahoo.com

Web:
www.hidrogeocentar.co.rs

Proizvodni program/oblast rada
Izrada projektne dokumentacije, studije, izveštaja, elaborata, hidrogeološka istraživanja, istraživanja i procene termalnih, mineralnih i termomineralnih voda, geofizička (geoelektrična) ispitivanja terena, izvođenje istražnih bušotina, nadzor nad izvođenjem radova iz oblasti hidrogeologije.

Adresa:
Bulevar Z. Đinđića 117/IV, 11070 Belgrade, Srbija

Kontakt:
T: +381 011 3986‐231
E: bga @beogeoaqua.com

Web:
www.beogeoaqua.com

Proizvodni program/oblast rada
Primenjena hidrogeološka istraživanja termomineralnih voda: izrada projektno‐tehničke dokumentacije za izgradnju istražno‐eksploatacionih bunara, izrada elaborata o rezervama termomineralnih voda i projekta eksploatacije, bušenje bunara, izrada hidrotehničkih objekata, opremanje hidromašinskom opremom bunara.

Adresa:
1300 Kaplara 189, 34300 Aranđelovac, Srbija

Kontakt:
T: +381 034 700 300
E: office@pestan.net

Web:
www.pestan.net

Proizvodni program/oblast rada
Proizvodnja, distribucija i ugradnja polietilenskih cevi visoke gustine.

Adresa:
Međunarodni put 2, 21214 SIRIG, Srbija

Kontakt:
T: +381 21 2949 111
E: office@vodoremont.rs

Web:
www.vodoremont.rs

Proizvodni program/oblast rada
Projektovanje iz oblasti istraživanja i eksploatacije voda, bušenje eksploatacionih bunara, revitalizacija starih bunara, izrada filtera, servis i održavanje bunara i pumpi, hitne intervencije po pozivu.

Adresa:
Vihorska 1, 35000 Jagodina, Srbija

Kontakt:
T: +381 35 230 000

Web:
www.feman.co.rs

Proizvodni program/oblast rada
Proizvodnja toplotnih pumpi voda-voda.

Adresa:
Put Jovana Mikića 56., 24000 Subotica

Kontakt:
T: 024/621-000, 024/621-002
E: office@cimgas.rs

Web:
www.cimgas.rs

Proizvodni program/oblast rada
Prodaja i izvođenje termotehničke instalacije grejanja i hlađenja.

Adresa:
Prvomajska 86, Subotica 24111

Kontakt:
T: +38164-47-99-587
E: geotermika@gmail.com

Web:
www.geotermika.com

Proizvodni program/oblast rada
Izrada toplotnih pumpi, projektovanje i postavljanje sistema grejanja sa toplotnim pumpama, projektovanje, postavljanje i testiranje geosondi i energetskih korpi.

Adresa:
Topličin venac 21, 11000 Belgrade, Srbija

Kontakt:
T: 011 2638915, 2181890
E: office@sm-inzenjering.rs

Web:
www.sm-inzenjering.rs

Proizvodni program/oblast rada
Projektovanje i izvođenje sistema zidnih, plafonskih i podnih grejanja/hlađenja u kombinaciji sa geotermalnim toplotnim pumpama.

Adresa:
Gandijeva 5 (offices 1 and 2), 11070 Belgrade, Srbija

Kontakt:
T: +381 11 4127 321
E: office@kern.rs

Web:
www.kern.rs

Proizvodni program/oblast rada
Bušenje i instalacija geotermalnih sondi za sisteme grejanja/hlađenja pomoću toplotnih pumpi.

Adresa:
Ljube Stojanovića 28, Belgrade-Palilula, Srbija

Kontakt:
T: +381 11 2752 063
E: office@hidro-gea.co.rs

Web:
www.hidro-gea.co.rs

Proizvodni program/oblast rada
Procena hidrogeoloških uslova za potrebe sistema toplotnih pumpi, izrada i opremanje eksploatacionih i upojnih bunara za potrebe sistema toplotnih pumpi, opremanje eksploatacionih bunara, bušenje i ugradnja geosondi za sistem toplotnih pumpi "zemlja-voda".

Adresa:
Kraljice Marije 25, 11000 Belgrade, Srbija

Kontakt:
T: +381 11 32-23-534

Web:
www.geoing.rs

Proizvodni program/oblast rada
Široka lepeza usluga u oblasti primenjenih geoloških, geofizičkih i hidrogeoloških istraživanja, izrada istražnih bušotina sa jezgrovanjem i bušotina za geotermalne sonde, izrada tehničke dokumentacije, projekti, elaborati, studije.

Adresa:
31230 Arilje-Grdovići, Srbija

Kontakt:
T: 031-3891-401
E: busenjebunara@yahoo.com

Web:
www.busenjebunara.rs

Proizvodni program/oblast rada
Ispitivanje terena bušenjem, bušenje bunara, ugradnja geosondi, instalacija toplotnih pumpi.

Adresa:
Globare bb, 37257 Kruševac, Srbija

Kontakt:
T: +38165 524 23 31
E: office@vlig.rs

Web:
www.vlig.rs

Proizvodni program/oblast rada
Proizvodnja i prodaja mašina za bušenje, servis garnitura za bušenje.

Adresa:
Save Kovačevića bb, 19210 Bor, Srbija

Kontakt:
T: +381 30 24 96 495
E:office@drillexinternational.com

Web:
http://drillexinternational.com

Proizvodni program/oblast rada
Istražno bušenje velikih dubina, opremanje i servis bušotina.

Adresa:
Oslobodioci Valjeva 39/4, 14000 Valjevo, Srbija

Kontakt:
T: +0381 14 227 496
E: pastricanac@gmail.com

Web:
www.pastricanac.com

Proizvodni program/oblast rada
Izvođenje geoloških istražnih radova, izrada studija, elaborata i izveštaja, istražno bušenje.

Adresa:
Jovana Cvijića 17, 22000 Sremska Mitrovica, Srbija

Kontakt:
T: +381 22 618 293
E: stinkomdoo@mts.rs

Web:
www.stinkom.rs

Proizvodni program/oblast rada
Projektovanje, izgradnja i montaža termotehničke opreme, opremanje bunara.

Adresa:
Brankova 23, 11000 Belgrade, Srbija

Kontakt:
T: +381 11 2185 119
E: smrakijas@yahoo.com

Web:
www.hgr.co.rs

Proizvodni program/oblast rada
Istražno geološko bušenje, ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, hidrogeološka istraživanja i ispitivanja, izrada geotermalnih bušotina.

Adresa:
Vojvode Mišića 64, 35250 Paraćin, Srbija

Kontakt:
T: +381 35 564 128
E: office@nid.rs

Web:
www.nid.rs

Proizvodni program/oblast rada
Inženjering & Projektovanje & Instalacije

Adresa:
Bulevar Cara Lazara 42, 21000 Novi Sad, Srbija

Kontakt:
T: +381 21 66 23 901
E: office@artel.rs

Web:
www.artel.rs

Proizvodni program/oblast rada
Proizvodnja i ugradnja toplotnih pumpi.

Adresa:
Jurija Gagarina 32a, 11000 Belgrade, Srbija

Kontakt:
T: +381 11 22 89 188 ; +381 64 87 33 149
E: office@termotim.rs

Web:
www.termotim.rs

Proizvodni program/oblast rada
Inženjering & Projektovanje & Instalacije


Kontakt:
T: +381 11 226-9999
E: office@swissterm.rs

Proizvodni program/oblast rada
Izarad bušotina za geotermalne sonde, ugradnja sondi i instalacija geotermalnih pumpi.

Adresa:
Tabanovačka 3, 11010 Belgrade, Srbija

Kontakt:
T: +381 11 3097887, +381 11 3097077
E: viessmann.srb@sbb.rs

Web:
www.viessmann.rs

Proizvodni program/oblast rada
Uvoz i distribucija toplotnih pumpi matične firme, projektovanje i izvedba sistema za grejanje i hlađenje.

Adresa:
Radnička 57, 11030 Belgrade, Srbija

Kontakt:
T: +381 11 377 03 01, 377 03 19
E: beograd@rehau.com

Web:
https://www.rehau.com/rs-sr/kompanija

Proizvodni program/oblast rada
Uvoz i distribucija toplotnih pumpi matične firme, projektovanje i izvedba sistema za grejanje i hlađenje.

Adresa:
Stražilovska 7, 11272 Dobanovci, Srbija

Kontakt:
T: +381 11 3540 050; 3540 250
E: info@vaillant.rs

Web:
www.vaillant.rs

Proizvodni program/oblast rada
Uvoz i distribucija toplotnih pumpi matične firme, projektovanje i izvedba sistema za grejanje i hlađenje