Standardi i laboratorije

Do sredine 2018. godine Institut za standardizaciju Srbije nije objavio nijedan standard na srpskom jeziku koji se direktno odnosi na vetroelektrane.

Institut za standardizaciju Srbije je na engleskom jeziku objavio sledeće standarde iz oblasti energije vetra:

SRPS CLC/TR 50373:2012: Vetrogeneratori -- Elektromagnetska kompatibilnost

SRPS EN 15316-4-10:2017: Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i efikasnosti sistema – Deo 4-10: Sistemi na vetar koji proizvode energiju, modul M11-8-7

SRPS EN 45510-5-3:2008: Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 5-3: Turbine na vetar

SRPS EN 50308:2012: Vetrogeneratori -- Zaštitne mere -- Zahtevi za projektovanje, pogon i održavanje

SRPS EN 61400-1:2012: Vetrogeneratori -- Deo 1: Zahtevi za projektovanje

SRPS EN 61400-1:2012/A1:2013: Vetrogeneratori — Deo 1: Zahtevi za projektovanje — Izmena 1

SRPS EN 61400-11:2015: Vetrogeneratori — Deo 11: Tehnike merenja buke

SRPS EN 61400-12-1:2012: Vetrogeneratori -- Deo 12-1: Merenje performansi snage vetrogeneratora koji proizvode električnu energiju

SRPS EN 61400-12-2:2017: Vetrogeneratori – Deo 12-2: Performanse snage električne energije koju proizvode vetrogeneratori, zasnovane na merenju vetra anemometrom smeštenim na gondoli

SRPS EN 61400-12-2:2017/AC:2017: Vetrogeneratori – Deo 12-2: Performanse snage električ¬ne energije koju proizvode vetrogeneratori, zasnovane na merenju vetra anemometrom smeštenim na gondoli – Ispravka

SRPS EN 61400-13:2017: Vetrogeneratori – Deo 13: Merenje mehaničkih opterećenja

SRPS EN 61400-2:2017: Vetrogeneratori – Deo 2: Mali vetrogeneratori

SRPS EN 61400-21:2012: Vetrogeneratori -- Deo 21: Merenje i ocena kvaliteta električne energije vetrogeneratora spojenih na mrežu

SRPS EN 61400-22:2013: Vetrogeneratori — Deo 22: Ispitivanje usaglašenosti i sertifikacija

SRPS EN 61400-23:2015: Vetrogeneratori — Deo 23: Potpuni ciklus ispitivanja strukture lopatica rotora

SRPS EN 61400-24:2012: Vetrogeneratori- Deo 24: Zaštita od atmosferskog pražnjenja

SRPS EN 61400-25-1:2012: Vetrogeneratori -- Deo 25-1: Komunikacije za nadžor i upravljanje vetroelektranama -- Opšti opis načela i modela

SRPS EN 61400-25-2:2017: Vetrogeneratori – Deo 25-2: Komunikacije za nadžor i upravljanje vetroelektranama – Informacioni modeli

SRPS EN 61400-25-3:2017: Vetrogeneratori – Deo 25-3: Komunikacije za nadžor i upravljanje vetroelektranama – Modeli razmene informacija

SRPS EN 61400-25-4:2012: Vetrogeneratori -- Deo 25-4: Komunikacije za nadžor i upravljanje elektranama na vetar -- Preslikavanje komunikacijskog profila

SRPS EN 61400-25-5:2012: Vetrogeneratori -- Deo 25-5: Komunikacije za nadžor i upravljanje vetroelektranama -- Ispitivanje usaglašenosti

SRPS EN 61400-25-6:2013: Vetrogeneratori — Deo 25-6: Komunikacije za nadžor i upravljanje elektranama na vetar — Klase logičkih čvorišta i klase podataka za nadžor

SRPS EN 61400-27-1:2017: Vetrogeneratori – Deo 27-1: Modeli električne simulacije – Vetrogeneratori

SRPS EN 61400-3:2012: Vetrogeneratori-Deo 3: Zahtevi za projektovanje vetrogeneratora u blizini obale

SRPS EN 61400-4:2015: Vetrogeneratori — Deo 4: Zahtevi za projektovanje kućišta zupčanika za vetrogeneratore

SRPS EN 61724:2011: Nadžor performansi fotonaponskog sistema - Smernice za merenje, razmenu podataka i analizu